Υπηρεσίες

Best Service, Right Time, Right People.

RUBIKCONS5

Η RubikCons Ltd εξειδικεύεται στην ανέγερση και ανακαίνιση κτιριακών έργων, παρέχοντας εξειδικευμένες και ακριβείς λύσεις οι οποίες διασφαλίζουν τις αρχιτεκτονικές, στατικές και άλλες τεχνικές απαιτήσεις, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη. Συγκεκριμένα, η εταιρία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ανεγερση Συγχρονων
Κατασκευων

Η RubikCons Ltd διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών. Η εταιρία έχει συνεργαστεί με σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία για την ανέγερση οικιστικών, εμπορικών, τουριστικών και άλλων ειδικών χρήσεων κατασκευών, με στατικούς φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, καθώς και σύμμικτους.

Ενισχυση, Αποκατασταση και Συντηρηση Διατηρητεων Κτιριων

Η RubikCons Ltd διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ενίσχυσης, αποκατάστασης και συντήρησης διατηρητέων οικοδομών. Η εταιρία έχει εκτελέσει σχετικά έργα σε διάφορες κατασκευές στην Κύπρο με φέροντες οργανισμούς από πέτρα, ξύλο και πλινθάρι. Οι σχετικές εργασίες έγιναν σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των αρμόδιων Δημόσιων Τμημάτων και Υπηρεσιών, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούσαν να διεκδικήσουν τις σχετικές κρατικές επιχορηγήσεις.

Ανακαινιση και Ενισχυση Υφισταμενων Κατασκευων

Η εταιρία έχει υλοποιήσει επιτυχώς έργα ανακαίνισης υφιστάμενων κατασκευών, εφαρμόζοντας καινοτόμες σύγχρονες λύσεις και υλικά. Η καλή οργάνωση και τεχνογνωσία της εταιρίας επέτρεψαν την ολοκλήρωση έργων ανακαίνισης σε χρόνους μικρότερους των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εμπορικών κτιρίων και χώρων γραφείων οι εργασίες ανακαίνισης υλοποιήθηκαν χωρίς να σταματήσει η εργασία ή η λειτουργία των στεγαζόμενων επιχειρήσεων ή εταιριών. Επιπλέον, η RubikCons Ltd έχει εκτελέσει έργα ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών με τη χρήση ινοπλισμένων πολυμερών, μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος, κλπ.