Έργα

Projects done right

RUBIKCONS2

Η εταιρία RubikCons Ltd ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό να εισάξει μια νέα οπτική και αντίληψη στον τομέα των κατασκευών. Η εταιρία διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία, υποδομές και εξοπλισμό ώστε να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές, τα οποία θα επιτρέπουν την κατασκευαστική τελειότητα, αρτιότητα και αριστεία

Όραμα της εταιρίας είναι η ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων και καινοτόμων τεχνολογιών βασισμένων στην έρευνα και στη νέα γνώση, τα οποία σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία των μελών της θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου με ακρίβεια, οικονομία, ασφάλεια και απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

RUBIKCONS5